OBEFIS

Nabízíme Vám účast ve výzkumném projektu, jehož cílem je srovnání vlivu životního stylu (úprava rizikových faktorů – hmotnosti, konzumace alkoholu, fyzické kondice) a katétrové ablace (ošetření malého okrsku srdeční tkáně zodpovědné za poruchu srdečního rytmu) na léčbu fibrilace síní.

Kdo se do projektu může zapojit?

 • Pacienti s diagnózou fibrilace síní indikováni ke katetrizační ablaci
 • s BMI nad 30 kg/m2 včetně

Kdo se naopak do projektu zapojit nemůže?

 • Pacienti s diagnózou permanentní fibrilace síní.
 • Pacienti s významnou chlopenní vadou.
 • Pacienti s ejekční frakcí levé komory pod 40 %.
 • Pacienti s diagnózou plicní hypertenze (systolický tlak v plicnici nad / včetně 40 mmHg.
 • Pacienti s narušenou funkcí srdce vyvolanou zrychlenou tepovou frekvencí (kardiomyopatie indukována tachykardií).
 • Pacienti s ischemickou chorobou srdeční a indikací k revaskularizaci (obnovení cévního zásobení).
 • Těhotné ženy.
 • Pacienti s rozměrem levé síně větším než 60 mm.
 • Pacienti s BMI nad 40 kg/m2.
 • Pacienti indikovaní k bariatrii (chirurgické léčbě obezity).
 • Pacienti nad 75 let.
 • Pacienti s cukrovkou na inzulinové terapii.
 • Pacienti fyzicky limitování natolik, že nemohou cvičit.
 • Pacienti s předpokládanou délkou života nižší než 2 roky.

Jaká je časová náročnost studie?

Dva měsíce před zahájením spolupráce proběhne screening (vyšetření zaměřené na ověření splnění kritérií pro zařazení do studie). Po zařazení do studie budete docházet ve sjednané termíny na sjednaná místa vždy po 3 měsících po dobu jednoho roku.

Jak probíhá tato studie?

Vyšetření v rámci screeningu:

Po screeningu budete randomizován(a) (náhodně přidělen) do jedné ze dvou skupin:

a) pacienti určeni k ablaci  (výkon do 1 měsíce po zařazení do této skupiny)

b) pacienti určeni k úpravě životního stylu (snížení metabolických rizik) - redukce hmotnosti intenzivní redukční program

V čas pak budete objednáváni na jednotlivé vyšetření / procedury / zákroky. Níže předkládáme grafickou podobu jednotlivých vyšetření - časovou náročnost- v jednotlivých měsících.

V případě, že patříte do metabolické skupiny (skupiny s metabolickou intervencí) budete docházet na celkem 19 návštěv v průběhu 48 týdnů. Na těchto návštěvách proběhne:

Základním přístupem v této skupině bude nízkoenergetická dieta v kombinaci s nízce až středně intenzivní pohybovou aktivitou dle individuálního stavu pacienta. 

Chci se zaregistrovat

Projekt bohužel není aktivní a nelze se do něj momentálně zaregistrovat.

Další výzkumné projekty