RIZIKA ZLOMENIN U OSOB S OBEZITOU A CUKROVKOU 2.TYPU

Zveme Vás k účasti na projektu "Rizika zlomenin u osob s obezitou a s cukrovkou 2. typu". V současné době probíhá studie "Tuková tkáň v kostní dřeni jako nový parametr ve vztahu ke kostnímu a energetickému metabolismu obezity a diabetes mellitus 2. typu ", která bude prováděna na pracovištích III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a Endokrinologického ústavu v Praze ve spolupráci s 1. chirurgickou klinikou a Radiologickou klinikou VFN v Praze a Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR. Jejím hlavním spoluřešitelem ve VFN je doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. a prof.  MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Cílem projektu je objasnění souvislosti mezi obezitou, diabetes mellitus 2.typu (cukrovka 2.typu), osteoporózou (řídnutí kostí se zvýšeným rizikem zlomenin) a aktivitou kmenových buněk kostní dřeně, které mají význam pro obnovu kostní hmoty. Dosavadní výzkum ukazuje, že u osob s obezitou nebo s cukrovkou 2. typu jsou vzniklé zlomeniny spojené s nárůstem tukové tkáně v kostní dřeni (adipocytů) a současným snížením tvorby buněk nezbytných pro obnovu kostní hmoty (osteoblastů). V důsledku toho se zhoršuje kvalita kosti a snadno vznikají zlomeniny.

Kdo se do studie může zapojit?

STUDIE  A (bez dietní intervence):

 • ženy po menopauze (5 let a více od menopauzy, věk 45-70 let) a muži ve věku 45-70 let
  • pacienti s obezitou bez cukrovky (BMI v rozmezí 30-40 kg/m2)
  • pacienti s diabetes mellitus 2. typu
  • zdravé osoby (muži/ženy BMI v rozmezí 19-25 kg/m2) ve věku 45-70 let

STUDIE B (s dietní intervencí):

 • premenopauzální ženy/muži s obezitou (BMI v rozmezí 30-40 kg/m2) ve věku 25-50 let
 • zdravé osoby (muži/premenopauzální ženy; BMI v rozmezí 19-25 kg/m2) ve věku 25-50 let

 

Jaká je časová náročnost studie?

Doba sledování ve studii pro obézní osoby je minimálně 12 měsíců . Během dietního režimu budete pravidelně sledován(a) jak speciálně vyškolenými sestrami (nutričními terapeuty), tak ošetřujícími lékaři. Samotná účast v klinické studii není honorována. Studie je ale spojena s provedením podkožní a kostní aspirační biopsie. Jako kompenzace za provedený čas a nepohodlí/bolestivost v případě podstoupení bioptického vyšetření je v rámci studie schválená finanční kompenzace ve výši 4000,- Kč. V případě kontrolní zdravé osoby je doba studie omezena pouze na dobu vyšetření a nenavazuje další dlouhodobé sledování.

Pokud máte zájem se této studie zúčastnit, zanechte nám Váš telefonní nebo emailový konta a my Vás budeme kontaktovat s termínem návštěvy, kdy Vám podrobně vysvětlíme podmínky účasti v projektu.

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. a prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 

 

Jak probíhá tato studie?

Jestliže budete souhlasit se zařazením do projektu, podepište informovaný souhlas (tento můžete v průběhu studie kdykoli odvolat nebo ze studie bez udání důvodů odstoupit) a podstoupíte zařazovací návštěvu. 

Spolupráce, počet návštěv a jejich frekvence je pro jednotlivé skupiny rozdílná:

 1. Zdravý jedinec: maximálně 4 návštěvy během 6 týdnů
 2. Pacient s obezitou14 návštěv během 12 měsíců
  • první 2 měsíce - návštěvy po 2 týdnech 
  • 3. až 6. měsíc - návštěvy po měsíci
  • 6. až 12. měsíc - návštěvy po 3. měsících

Seznam vyšetření:

 1. Zpracování dotazníků a týdenního jídelníčku (záznamu příjmu potravy), vysvětlení zásadí redukční diety (toto se týká pouze u pacientů s metabolickým onemocněním ).
 2. Fyzická aktivita - zapůjčení krokoměru (zdravému jedinci na 2 týdny, pacienti s metabolickým onemocněním na celou dobu výzkumu).
 3. Denzitometrické vyšetření kostí (zhodnocení hustoty kostí).
 4. Měření tělesného složení (množství a rozložení tukové a svalové hmoty - pomocí denzitometrického a bioimpedančního vyšetření).
 5. Magnetická rezonance (zobrazení struktury měkkých tkání bez ionizačního záření). Přítomnost elektronických/kovových implantátů hlaste před vyšetřením.

Vyšetření vyžaduje Váš souhlas:

 1. Laboratorní vyšetření (odběr 10-15 ml žilní krve),
 2. Aspirační biopsie buněk kostní dřeně (vpichem speciální jehlou v oblasti lopaty kosti kyčelní)
 3. Odběr podkožní tukové tkáně (vpichem specialní jehlou v oblasti břicha).

Specifikace spolupráce s pacienty s metabolickým onemocněním:

U osob s obezitou se jednotlivá vyšetření v daných obdobích opakují a slouží jako vyhodnocení odpovědí na dietní opatření:

Během návštěvy pacientů s metabolickým onemocněním bude sledován zdravotní stav, hmotnost, výška, obvod pasu a boků, tělesné složení, příjem stravy a fyzická aktivita. 

U pacientů s obezitou budou prováděny dietní intervence . Dietní opatření bude zahájeno 2 měsíční velmi nízkoenergetickou dietou o energetickém obsahu 4 200 kJ doplněnou zeleninou dle potřeb ve formě Cambridge diet . Tuto po 2 měsících vystřídá nízkoenergetická dieta k udržení hmotnosti s průměrným energetickým obsahem 6 000 kJ/den trvající 4 měsíce. Na celý dietní režim bude dohlížet kvalifikovaný personál (nutriční terapeutky, ošetřující lékaři)

O všech výsledcích týkajících se Vašeho zdravotního stavu Vás bude informovat Váš ošetřující lékař.

Všechny zjištěné osobní údaje jsou předmětem lékařského tajemství a nebudou zveřejněna žádná osobní data umožňující identifikaci jednotlivých účastníků studie. 

 

Chci se zaregistrovat

Další výzkumné projekty