ONKOFIT-SPA

 

Intervenční program pro pacientky s onkologickým onemocnněním, které absolvují třýtýdenní léčebný program v Mariánských lázních a budou mít zájem porkačovat v rámci s pomocí moderních technologií v následujích 5-6 měsících, 

 

Intenzivní třítýdenní edukačně-léčebný program s řízenou pohybovou aktivitou bude probíhat v průběhu léčebného lázeňského pobytu s následnou preskripcí pohybové aktivity pro domácí podmínky a s monitoringem základních biologických parametrů. Současně bude zaveden monitoring stravování s edukací ke zdravější stravě. 

Monitoring jídla, pohybové aktivity a subjektivních pocitů bude prováděn v aplikaci Čas pro zdraví (ČPZ) – www.casprozdravi.cz -   s dalším sledováním 6 měsíců po absolvování lázeňského pobytu, v rámci kterých bude konzultována strava a pohybová aktivita.

Sledování bude probíhat pomocí on-line dotazníků a bude zahrnovat sledování zdatnosti, složení těla, hmotnosti, krevního tlaku, kvality života a dalších parametrů.

Plán  návštěv a kontrol

Screen - zařazovací - napojení aplikac

Chci se zaregistrovat

Další výzkumné projekty