OBEFIS

Nabízíme Vám účast ve výzkumném projektu, jehož cílem je srovnání vlivu životního stylu (úprava rizikových faktorů – hmotnosti, konzumace alkoholu, fyzické kondice) a katétrové ablace (ošetření malého okrsku srdeční tkáně zodpovědné za poruchu srdečního rytmu) na léčbu fibrilace síní.

Kdo se do projektu může zapojit?

  • Pacienti s diagnózou fibrilace síní indikováni ke katetrizační ablaci
  • s BMI nad 30 kg/m2 včetně

Kdo se naopak do projektu zapojit nemůže?

  • Pacienti s diagnózou permanentní […]

RIZIKA ZLOMENIN U OSOB S OBEZITOU A CUKROVKOU 2.TYPU

Zveme Vás k účasti na projektu "Rizika zlomenin u osob s obezitou a s cukrovkou 2. typu". V současné době probíhá studie "Tuková tkáň v kostní dřeni jako nový parametr ve vztahu ke kostnímu a energetickému metabolismu obezity a diabetes mellitus 2. typu ", která bude prováděna na pracovištích III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a Endokrinologického ústavu v Praze ve spolupráci s 1. chirurgickou klinikou a Radiologickou klinikou VFN […]